Tag Archives: Seymour Duncan

Stratocaster®

Seymour Duncan

Stratocaster® 3/5-S, wszystkie lata

Otagowane

Telecaster©

Seymour Duncan / Robert H. Sickler

Telecaster© 1951-1952

Telecaster© 1953-1966

Telecaster® 1953-1967 i późniejsze

Telecaster© 1967 i późniejsze

Otagowane ,

Esquire©

Seymour Duncan

Esquire© (wszystkie lata)

Double Esquire© 1950-1951 – „Blend control pickup wiring”

Stosowane również w wczesnych „Broadcasterach”:

– przetwornik mostkowy z opcją mieszania, aby umożliwić dodanie przetwornika „neckowego”, bez kontroli barwy,
– przetwornik „neckowy” z wyłączoną opcją mieszania i bez kontroli barwy,
– przetwornik „neckowy” z kondensatorem .05 uF i opcją mieszania, bez kontroli barwy.

Otagowane

Jaguar©

Seymour Duncan

Jaguar© 1962

Otagowane

Duo-Sonic©

Seymour Duncan / Internet

Duo-Sonic© 1956 (I generacja)

Duo-Sonic© 1964 (II generacja)

Otagowane