Tag Archives: VGI

Wewnętrzny profil

VGI / Valhalla
Czytaj dalej

Otagowane ,

Profile i szerokości

VGI / Fender MI / Valhalla
Czytaj dalej

Otagowane , ,

Podstrunnice

VGI / Fender MI / Valhalla
Czytaj dalej

Otagowane , ,

Podkładki, śruby, dociski

VGI / Fender MI / Valhalla
Czytaj dalej

Otagowane , ,

Pręty korygujące

VGI / Fender MI / Valhalla
Czytaj dalej

Otagowane , ,

Datowanie

VGI / Valhalla

Po lewo: 1950 do 3/1962, data pisana ołówkiem na tylnej części stopki gryfu. Uwaga – inicjały przed datą umieszczano do około 1954 roku, następnie występowały sporadycznie, całkowicie zniknęły w 1956.
Po prawo: 3/1962 do 1969, data stemplowana na tylnej części stopki gryfu. „2” przed datą oznacza model a nie dzień miesiąca.

Datowanie gryfów i korpusów „Stratocasterów” w latach 1956/1957. Oba elementy stanowiły „komplet”, pomimo posiadania różnych dat – to właściwie reguła we wszystkich modelach.

„Telecaster” datowany na 7/57, datowanie w kieszeni przetwornika przeniesiono na stopkę gryfu pomiędzy 1954/1955. Od 1956 datowano zazwyczaj kieszeń przetwornika.

Datowanie korpusów od 1950 roku do chwili obecnej

Najstarsze modele („Broadcaster”, „NoCaster”, „Telecaster”) datowane były na korpusach w kieszeni gryfu.  Ale od 1954 lub 1955 roku przeniesiono datowanie do kieszeni przetworników (do 1956 dopuszczalne były odstępstwa od tej reguły). „Stratocaster” miał również zmienne pozycje datowania korpusów. Zwykle była to tylna część wnęki tremolo (jeżeli model takowe posiadał). Równocześnie wspólnym miejscem datowania korpusów było również gniazdo środkowego przetwornika. Około 1963/1964 roku datowanie korpusów wszystkich modeli było sporadyczne.

Datowanie gryfów od 1950 roku do chwili obecnej

Od pierwszych gitar „solid-body” do 1976 roku, Fender umieszczał datowanie w tylnej części stopki gryfu, pod śrubą pręta korygującego. Oto „timeline” datowania, i jak było nanoszone:

 • 1950 do 1954: ołówkiem, na tylnej części stopki gryfu, poniżej śruby pręta regulacyjnego, w formacie: „M-D-YY”. Na wielu egzemplarzach widniały też inicjały stolarza, np. „TDA” lub „TG” – Tadeo Gomez,
 • 1954 do 1959: ołówkiem, na tylnej części stopki gryfu, poniżej śruby pręta regulacyjnego, w formacie: „M-YY”,
 • Wczesny 1959: ze względu na skargi składane przez klientów, co do „nieprzyzwoitości” nanoszenia napisów na „tyłkach” gryfów, brak oznaczenia występował do połowy 1959 roku, widziałem datę „6-59”, więc prawdopodobnie zaczęto je nanosić ponownie w drugiej połowie roku,
 • Połowa 1959 do marca 1962: ołówkiem, na tylnej części stopki gryfu, poniżej śruby pręta regulacyjnego, w formacie: „M-YY”,
 • Marzec 1962 do 1965: ciemno-niebieski lub czerwony stempel, na tylnej części stopki gryfu, poniżej śruby pręta regulacyjnego, w formacie: „MMM-YY XX W”. Gdzie „XX” – nie jest dniem stemplowania. Jet to kod typu szyi (na przykład, „02” = „Stratocaster”, „3/4” = skala 3/4 „Musicmaster”).”W” jest szerokością gryfu, gdzie „A” jest najwęższą, „B” jest normalną, oraz „C” największą,
 • 1966: zmiana numeru modelu (numer przed miesiącem), na przykład „13” = „Stratocaster”,
 • 1969: nowy rodzaj stempla obejmujący 6, 7 lub 8 cyfr (był używany w niektórych modelach). Przykład: „529129B”. Zwykle był w kolorze zielonym. Nowe, zielone oznaczenie, było używane równocześnie/zamiennie z formatem poprzednim „MMM-YY XX W”. Oczywiście (!) po raz kolejny zmianie uległa numeracja modeli (na przykład „22” = „Stratocaster”). Poniżej znajdziecie więcej informacji,
 • 1972: kolejna zmiana systemu dla 8-cyfrowego systemu. Stempel miał kolor zielony lub czerwony. Przykład z „Jazz Bassu” – „02033923”. Od 1972 roku do marca 1973, nowy system był używany zamiennie z poprzednim – „XX-MMM-YY-W”. Ponownie zmieniło się oznakowanie modeli (na przykład „09” = „Stratocaster”) (!),
 • Kwiecień 1973 do 1980: po marcu 1973 roku, zaprzestano używania starego systemu datowania, pozostając jedynie przy 8-cyfrowym,
 • 1976 do chwili obecnej: wszystkie gitary „non-vintage reissue” mają numer seryjny na tyle główki. W przybliżeniu rok produkcji może być określony następująco (patrz numer seryjny sekcji poniżej). Czasami rok produkcji był stemplowany lub nanoszony ołówkiem na „tyłku” gryfu. Gitary „Vintage reissue”  mają datowanie na „tyłku” gryfu jak w okresie, w którym powstawały.
 • 1980: małe etykiety samoprzylepne z informacją: „miesiąc-dzień-rok”, na korpusie w kieszeni gryfu, kieszeni przetworników lub „tyłku” gryfu.

Oznakowanie gryfów w latach 1969 do 1980
Informacja ta została udokumentowana i spisana przez Grega Gagliano, a opublikowana w 1998, w czasopiśmie „20th Century Guitar”.

Około 150-ciu Fenderów, wyprodukowanych pomiędzy 1967 a 1980 rokiem, zostały przebadanych. Spośród nich, mniej niż połowa posiadała „użyteczne” informacje. W większości przypadków, oznaczenia zostały rozmazane lub były niekompletne, ewentualnie nie posiadała w ogóle jakichkolwiek oznaczeń. Niektóre posiadały jedynie, w zielonym lub czerwonym kolorze, nazwę modelu, taką jak „Mustang”, umieszczoną na „tyłku” gryfu.

Dla właścicieli modeli z lat 1969/80 oznaczało to właściwie dwie rzeczy. Po pierwsze, szanse na posiadanie nienaruszonego (czytelnego) kodu były 50/50. Po drugie, zestaw danych do wykorzystania był niewielki, a zatem mogło to wpływać na błędną ich interpretację. Jednakże interpretacja obu systemów kodowania, w większości przypadków, wydała się być stosunkowo prosta, poprzez wspólną analizę informacji pozyskanych z zamontowanych w nich przetworników i potencjometrów.

Znaczniki gryfów od 1969 do 1971
Znakowanie gryfów używane od 1969 do 1971 można pozyskać poprzez informacje umieszczone na zewnątrz i wewnątrz instrumentu. Weźmy na przykład: „Telecaster Thinline” (s/n 272207) z kodem „3320119B”. Analizując kod od prawej strony, litera „B” wydaje się określać szerokość gryfu używanego od 1962 roku. Cyfra – „9”, to rok produkcji – 1969. Dwie następne – „11”, to listopad. Trzy kolejne – „320”, to kod partii lub serii (może to być również liczba instrumentów danego typu wyprodukowanych w danym miesiącu, ale podejrzewam, że Fender mógłby ich wyprodukować ponad 999 sztuk), stąd prawdopodobnie jest to numer serii lub partii. Pierwsza cyfra po lewo, to kod modelu. Dla „Telecastera”, „Telecastera Thinline”, i „Esquira”, było to – „3” dla „Stratocastera” – „22”, dla „Precision Bassu” – „5”.

Poniżej kilka przykładów z grupy 150-ciu przebadanych gitar.

„P-Bass” (s/n 277983) z kodem „529129B”:

 • 5 = kod dla Precision Bass
 • 291 = kod partii lub serii
 • 2 = luty
 • 9 = rok 1969
 • B = szerokość gryfu 1 5/8 cala (odpowiedni dla ‚’69 P-Bass)

„Strat” (s/n 279515) z kodem „22384109B”:

 • 22 = kod dla Stratocastera
 • 384 = kod partii lub serii
 • 10 = październik
 • 9 = rok 1969
 • B = szerokość gryfu 1 5/8 cala

Istnieją wyjątki. Kilka „Telecasterów” posiadało na gryfach kody wskazujące na rok 1967, a jeden zdefiniowano na możliwy rok 1968, ale reszta wydaje się być z roku 1969. Jeżeli Fender zastosował ten system kodowania już w 1967 roku, to powinno się znaleźć znacznie więcej gitar z roczników 1967 i 1968 posiadających zielony kolor kodu. Jednym z wyjaśnień jest wykorzystanie „resztek” gryfów z lat poprzednich (Fender był z tego znany). Istnieją też inne wyjątki. Na przykład, „Strat” z 1970 z kodem gryfu „2231008B”. „22” – kod modelu (Strat), „B” – to szerokość gryfu, ale „008” nie jest miesiącem i rokiem. Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, ale nie jest to wyjątkiem na Fenderach z tego okresu.

Znaczniki gryfów od 1972 do 1980
1972-1980 – 8-cyfrowy kod podobny jest do poprzedniego systemu (1969/71). Przykład, „Music Master” (s / n 595121) o kodzie 49002153. Pierwsze 6 cyfr jest parowane, dwie ostatnie czytane pojedynczo. Tak, że daje nam 49-00-21-5-3, gdzie:

 • 49 = kod modelu (Musicmaster, Mustang, Bronco)
 • 00 = kod gryfu (palisandrowa podstrunnica – rosewood)
 • 21 = kod tygodnia (21 tydzień)
 • 5 = kod roku (1975)
 • 3 = kod dnia tygodnia (środa)

Kody modeli używane od 1972 do 1980
(pierwsza para cyfr):

 • 01 = Precision Bass
 • 02 = Jazz Bass
 • 04 = Mustang Bass
 • 08 = Telecaster Deluxe
 • 09 = Stratocaster
 • 13 = Telecaster, Telecaster Custom, Telecaster Thinline
 • 49 = Musicmaster, Mustang, Bronco

Kody gryfów używane od 1972 do 1980
(druga para cyfr):

 • 00 = palisandrowa podstrunnica (rosewood)
 • 01 = palisandrowa podstrunnica (rosewood)
 • 03 = klonowy gryf z progami, LUB palisandrowa podstrunnica (rosewood) z ciemnym paskiem z tyłu gryfu (skunk stripe)
 • 10 = klonowy gryf bez-progowy (fretless)

„Precision Bass” (s/n 647149) z kodem 01031051:

 • 01 = Precision Bass
 • 03 = klonowy gryf z progami
 • 10 = 10 tydzień
 • 5 = 1975
 • 1 = poniedziałek

„Telecaster” (s/n S725092) z kodem 1303167?:

 • 13 = Telecaster
 • 03 = palisandrowa podstrunnica (rosewood) z ciemnym paskiem z tyłu gryfu (skunk stripe)
 • 16 = 16 tydzień
 • 7 = rok 1977
 • ? = dzień nieznany (cyfra jest nieczytelna)
Otagowane ,